זמני היום באיסלה מוחרס

יום רביעי, כ״ד אייר ה׳תשפ״ב (25/05/2022)
זריחת החמה
6:06
סזק״ש מג״א
8:48
סזק״ש אדה״ז
9:23
סז״ת גר״א
10:31
חצות היום
12:44
מנחה גדולה
13:17
שקיעת החמה
19:22
צאת הכוכבים
19:48
זמני השבת הקרובה (פרשת בחוקותי 28/05/2022)
כניסת שבת
19:05
יציאת שבת
20:00