זמני היום באיסלה מוחרס

יום שישי, י״ד תשרי ה׳תשפ״ד (29/09/2023)
זריחת החמה
6:38
סזק״ש מג״א
9:05
סזק״ש אדה״ז
9:35
סז״ת גר״א
10:37
חצות היום
12:37
מנחה גדולה
13:07
שקיעת החמה
18:37
צאת הכוכבים
19:00
זמני השבת הקרובה (פרשת שבת סוכות 30/09/2023)
כניסת שבת
18:19
יציאת שבת
19:09