זמני היום באיסלה מוחרס

יום שני, ח׳ תשרי ה׳תשפ״ג (03/10/2022)
זריחת החמה
6:39
סזק״ש מג״א
9:05
סזק״ש אדה״ז
9:35
סז״ת גר״א
10:37
חצות היום
12:36
מנחה גדולה
13:06
שקיעת החמה
18:33
צאת הכוכבים
18:56
זמני השבת הקרובה (פרשת האזינו 08/10/2022)
כניסת שבת
18:11
יציאת שבת
19:01