זמני היום באיסלה מוחרס

שבת, ט״ז סיון ה׳תשפ״ד (22/06/2024)
זריחת החמה
6:06
סזק״ש מג״א
8:50
סזק״ש אדה״ז
9:26
סז״ת גר״א
10:35
חצות היום
12:49
מנחה גדולה
13:23
שקיעת החמה
19:32
צאת הכוכבים
19:59
זמני השבת הקרובה (פרשת בהעלותך 22/06/2024)
כניסת שבת
19:14
יציאת שבת
20:09