זמני היום באיסלה מוחרס

יום ראשון, כ״ג אדר א׳ ה׳תשפ״ד (03/03/2024)
זריחת החמה
7:05
סזק״ש מג״א
9:29
סזק״ש אדה״ז
10:00
סז״ת גר״א
11:01
חצות היום
12:59
מנחה גדולה
13:29
שקיעת החמה
18:52
צאת הכוכבים
19:16
זמני השבת הקרובה (פרשת ויקהל (שבת שקלים) 09/03/2024)
כניסת שבת
18:36
יציאת שבת
19:28