זמני היום באיסלה מוחרס

יום רביעי, י״ז שבט ה׳תשפ״ג (08/02/2023)
זריחת החמה
7:21
סזק״ש מג״א
9:38
סזק״ש אדה״ז
10:09
סז״ת גר״א
11:08
חצות היום
13:01
מנחה גדולה
13:31
שקיעת החמה
18:41
צאת הכוכבים
19:06
זמני השבת הקרובה (פרשת יתרו 11/02/2023)
כניסת שבת
18:24
יציאת שבת
19:17