זמני השבת באיסלה מוחרס

זמני השבת הקרובה (פרשת האזינו 08/10/2022)
כניסת שבת: 18:11
יציאת שבת: 19:01